Fotos

Si-Fu Ibo und Instructor Nick beim Kickabwehrtraining


Kickabwehr 1

Kickabwehr 2

Kickabwehr 3

Kickabwehr 4

Kickabwehr 5

Kickabwehr 6

Kickabwehr 7

Si-Fu Ibo beim Unterricht in Hong Kong April 2013


HongKong 1

HongKong 6

HongKong 11

HongKong 10

HongKong 9

HongKong 7

HongKong 8

HongKong 3

HongKong 4

HongKong 5

HongKong 2

Tag der offenen Tür 2013


tdot2013 1

tdot2013 2

tdot2013 3

tdot2013 4

tdot2013 5

tdot2013 6

tdot2013 7

tdot2013 8

tdot2013 9

Prüfungen 2014


pruefungen 2014 1

pruefungen 2014 10

pruefungen 2014 11

pruefungen 2014 12

pruefungen 2014 13

pruefungen 2014 14

pruefungen 2014 15

pruefungen 2014 2

pruefungen 2014 3

pruefungen 2014 4

pruefungen 2014 5

pruefungen 2014 6

pruefungen 2014 7

Besuch in Hongkong 2014


HongKong 2014 1

HongKong 2014 2

HongKong 2014 3

HongKong 2014 4

HongKong 2014 5

HongKong 2014 6

HongKong 2014 8

HongKong 2014 7

HongKong 2014 9